Program je namijenjen:

  • osobama starijim od 65 godina života (iznimno mlađim od 65 godina ako je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama)
  • osobama smanjenih funkcionalnih sposobnosti
  • starijim osobama koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva)
  • osobama teže narušenog zdravstvenog stanja te osobama koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi (razni oblici pomoći u kući npr. kao prava iz socijalne skrbi, ostali oblici skrbi putem nevladinih organizacija ili sl.).

STRUKTURA STANOVNIŠTVA I ZAPOSLENIH

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. na području LAG  „Marinianis“ se broji ukupno 22.168 stanovnika. U strukturi stanovništva prema dobi između 60 -75 godina je ukupno 9.176 stanovnika, što iznosi 42%.

Isto tako na ovom području u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje evidentirano je 1232 nezaposlene osobe iznad 50 godina, od toga 637 žena, odnosno 52%.

Svrha ovog projekta je zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju sa područja Općine Slatina i okolnih općina u kojima je nedovoljno razvijena mreža pružanja socijalnih usluga i pomoći potrebitima.

Uključivanjem žena pripadnica ciljanih skupina u projekt dati će se doprinos njihovoj integraciji u društvene aktivnosti, omogućit će se njihovo obrazovanje, stjecanje iskustva, povećanje zapošljivosti i povećati će se mogućnost njihova ostanka na tržištu rada.