Ugovor o sufinanciranju:


Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena pa se tako uklapa u strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH.

Ugovor o sufinanciranju potpisan je 19. veljače 2020. godine.

OSNOVNI PODACI O PROGRAMU

Nositelj programa: Lokalna akcijska grupa Marinianis

Ugovaratelj:

 • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Upravljačko tijelo
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Posredničko tijelo razine 2

Ukupna vrijednost programa: 2.541.682,74 HRK

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Od 19. veljače 2020. do 19. kolovoza 2022.godine

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je omogućiti zapošljavanje i unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljivih žena na području općina, te ujedno povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika.

Zapošljavanje žena provodi se u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Partneri na projektu:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica
 • Centar za socijalnu skrb Slatina
 • Grad Slatina
 • Općina Čađavica
 • Općina Nova Bukovica
 • Općina Sopje
 • Općina Voćin

ELEMENTI PROJEKTA

 • Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz program zapošljavanja LAG-a Marinianis
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SVRHU POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU KROZ PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA LAG-A MARINIANIS

 • 12 bicikala
 • 13 mobilnih uređaja
 • Edukacija za njegovateljicu

EDUKACIJA

Kroz projekt ćemo osposobiti 12 žena za poslove njegovateljice, čime ćemo doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja istih i osigurati im pristup tržištu rada. Njihovim dodatnim obrazovanjem, te stjecanjem novih znanja i vještina, osiguravamo potrebnu pomoć korisnicima u svakodnevnom životu.