Usluge iz programa za korisnike su besplatne, a obuhvaćaju:


  • pomoć u obavljanju kućanskih poslova i uređenju okućnice
  • pomoć u održavanju osobne higijene i osnovnu zdravstvenu skrb
  • razgovor i druženje
  • posredovanje između starijih osoba i institucija vezano uz ostvarivanje različitih prava


Razlika između pomoći u kući i pomoći izvan kuće

obuhvaća pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

obuhvaća pomoć u vrtu (okopavanje i uređivanje manjeg dijela vrta), košnja trave u dvorištu, manje rekonstrukcije objekata korisnika i mali kućni popravci. Ukoliko postoji potreba odlaska u trgovine po namirnice korisniku, nabava lijekova i/ili drugih potrepština, potreban je prijevremeni dogovor između zaposlenika i korisnika kako bi se organizirala kupnja i nabava istog.